Wet hervorming ondernemingsrecht: handelaar maakt plaats voor onderneming

Wet hervorming ondernemingsrecht: handelaar maakt plaats voor onderneming

Op 27 april 2018 verscheen de wet van 15 april 2018 in het Belgisch Staatsblad houdende de hervorming van het ondernemingsrecht. Het merendeel van de bepalingen treedt in werking op 1 november 2018.

Een van de belangrijkste vernieuwingen van de hervorming is dat het begrip “handelaar” zal verdwijnen en plaats maakt voor het ruimere “ondernemingsbegrip”, met inbegrip van artsen, architecten en advocaten. Zijn ondernemingen:

– Elke natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent, inclusief beoefenaars van een vrij beroep;
– Elke rechtspersoon, en dus ook verenigingen en stichtingen;
– Elke organisatie zonder rechtspersoonlijkheid, tenzij er geen winstuitkering wordt beoogd. Feitelijke verenigingen zijn geen ondernemingen.

Het verruimde ondernemingsbegrip zal een aantal belangrijke gevolgen met zich meebrengen. Zo zullen vrije beroepen onderworpen zijn aan het insolventierecht en zullen de vrije bewijsregels van toepassing zijn op alle ondernemingen (en niet enkel de vroegere “handelaren”).

De rechtbank van koophandel zal bovendien omgevormd worden tot de “ondernemingsrechtbank”. Voor wat de bevoegdheid van de ondernemingsrechtbank betreft zal het ondernemingsbegrip uiteraard het uitgangspunt vormen.

Ingevolge deze hervorming zal het wetboek van koophandel quasi volledig ontmanteld zijn.

Indien u meer informatie wenst kan u vanzelfsprekend steeds contact opnemen met onze advocaten die u graag verder helpen.