Kosten en erelonen

RECHTSBIJSTAND

Vaak verliest men uit het oog dat er in vele gevallen kosteloos een beroep kan worden gedaan op een advocaat, bijvoorbeeld naar aanleiding van een schadegeval of verkeersongeval.

Rechtsbijstand kan verzekerd worden via een afzonderlijke polis, maar is vaak inbegrepen in een andere polis zoals een auto-, familiale- of brandverzekering. Onze kosten en erelonen zullen dan in principe integraal gedragen worden door uw verzekeraar.

We bekijken de polis graag samen met u om na te gaan of de rechtsbijstand al dan niet gewaarborgd is.

KANTOORKOSTEN

De volgende kosten worden forfaitair aangerekend door ons kantoor:

  • opening dossier: 50,00 EUR
  • dactylografie : 11,00 EUR per bladzijde
  • kopieën: 0,40 EUR per bladzijde
  • verplaatsingen: 0,50 EUR per km

Onze kantoorkosten zijn exclusief BTW en dienen sinds 1 januari 2014 vermeerderd te worden met 21% BTW.

GERECHTSKOSTEN

De gerechtskosten, zoals de kosten van de gerechtsdeurwaarder of de griffie, worden aangerekend aan kostprijs.

ERELONEN

Over het ereloon worden duidelijke afspraken gemaakt bij de eerste bespreking. 

Ons kantoor hanteert een basisuurtarief dat varieert tussen 110 EUR en 130 EUR per uur, dit afhankelijk van het belang, de waarde en de urgentie van het dossier, en de specialiteit en ervaring van de advocaat. Er kan ook een forfaitair ereloon worden afgesproken voor de volledige afhandeling van het dossier of voor een onderdeel ervan.

Op geregelde tijdstippen worden provisies in rekening gebracht zodat de cliënt tijdens het verloop van het dossier steeds op de hoogte is van de evolutie van de kostprijs.

Onze erelonen zijn exclusief BTW en dienen sinds 1 januari 2014 vermeerderd te worden met 21% BTW.

ALGEMENE INFORMATIE

Dewael – Van Doren CVBA
Elisabethwal 27/1
3700 Tongeren

BTW/KBO: BE 0808.719.682
Kantoorrekening: BE33 7330 5496 1846
Derdenrekening:  BE 90 7330 1394 8832