Nieuws

(R)evolutie in de consumentenwetgeving op komst

Wet hervorming ondernemingsrecht: handelaar maakt plaats voor onderneming

Het nieuw artikel 29ter WAM-wet – de wetgever grijpt in

Hervormingen van de wet inzake mede-eigendom

Duidelijkheid over verjaringstermijn schuldvorderingen inzake gas, elektriciteit en water

Frank Dewael vervoegt DEWAEL-VAN DOREN