Wettelijke informatie

1. Uw advocaat en zijn kantoor

U vertrouwt uw dossier toe aan een advocaat van DEWAEL-VAN DOREN, een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 3700 Tongeren, Elisabethwal 27 bus 1, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0808.719.682.

Onze advocaten zijn advocaat in België en zijn ingeschreven aan de balie van Limburg. Onze advocaten oefenen het beroep van advocaat uit als zelfstandige. U vindt op deze website de contactgegevens van alle betrokken advocaten.

Mr. Marleen VAN DOREN oefent het beroep van advocaat uit in de vorm van een BV BVBA met de benaming DEWAEL-VAN DOREN, met maatschappelijke zetel te 3700 Tongeren, Elisabethwal 27 bus 1, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0480.515.927.

Onze advocaten zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies, die u kan raadplegen op www.advocaat.be, alsook de reglementen van de balie Limburg die te raadplegen zijn op www.balielimburg.be.

De beroepsaansprakelijkheid van onze advocaten is via de Orde van Advocaten verzekerd bij Amlin Europe NV voor een bedrag tot 1.250.000,00 EUR. Hun beroepsaansprakelijkheid kan slechts ingeroepen worden tot beloop van deze dekking en op voorwaarde dat de verzekeraar effectief waarborg verleent. De polis inzake beroepsaansprakelijkheid verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van uitzonderingen daarin opgenomen.

Hogere dekkingen zijn mogelijk en dienen vooraf aan de samenwerking te worden bedongen en schriftelijk overeengekomen.

De overeenkomst die u met onze advocaten aangaat is aan het Belgisch recht onderworpen en voor gebeurlijke geschillen zijn enkel de rechtbanken van Limburg, afdeling Tongeren, bevoegd.

2. Uw advocaat en zijn dienstverlening

U kan bij onze advocaten terecht voor juridisch advies en bijstand in geschillen voor de rechtbank. De informatie en voorwaarden inzake onze erelonen en kosten kan u hier raadplegen

3. Voor informatie en klachten

Indien u verdere informatie wenst of een klacht heeft, kan u ons steeds bereiken: