Aanpak

Ons kantoor werd opgericht in 1983 en heeft sindsdien een sterke reputatie opgebouwd in Limburg. In elk dossier garanderen wij een persoonlijke aanpak en zoeken we naar pragmatische oplossingen, waarbij onze klanten steeds kunnen rekenen op heldere en duidelijke communicatie. Onze jarenlange ervaring laat ons toe om een doordachte strategie te ontwikkelen met het belang van de klant voorop. In onze aanpak hanteren wij steeds 3 principes:

1. Expertise:  kwaliteit en specialisatie staan centraal in onze dienstverlening. Onze advocaten zijn experten in hun materie en beschikken over een doorgedreven juridische kennis en inzicht.

2. Integriteit: het belang van onze cliënten staat centraal in elk dossier. Als onafhankelijk juridisch raadgever zal elk dossier op integere wijze worden opgevolgd, waarbij we steeds inzetten op het best mogelijke resultaat voor onze klanten.

3. Gedrevenheid: met veel passie, overtuiging en ambitie gaan we dagelijks aan de slag om de belangen van onze klanten te verdedigen.

Tarieven & kosten

Rechtsbijstand

Vaak verliest men uit het oog dat er in vele gevallen kosteloos een beroep kan worden gedaan op een advocaat, bijvoorbeeld naar aanleiding van een verkeersongeval of een ongeval in het privé-leven. Rechtsbijstand kan verzekerd worden via een afzonderlijke polis, maar is vaak inbegrepen in een andere polis zoals een auto-, familiale- of brandverzekering. Onze kosten en erelonen zullen dan integraal gedragen worden door uw verzekeraar. We bekijken de polis graag samen met u om na te gaan of de rechtsbijstand al dan niet gewaarborgd is.

Erelonen

Onze erelonen worden samen met u op voorhand in alle transparantie besproken en vastgelegd. Er wordt vervolgens, in samenspraak met u, een voorschot in rekening gebracht in functie van de te leveren prestaties in uw dossier. Wij houden u nauwgezet en op geregelde tijdstippen op de hoogte van de opvolging van uw dossier en van onze geleverde prestaties zodat u steeds de evolutie van de kostprijs kent. Onze erelonen zijn exclusief BTW en dienen sinds 1 januari 2014 vermeerderd te worden met 21% BTW. De gerechtskosten, zoals de kosten van de gerechtsdeurwaarder of de griffie, worden aangerekend aan kostprijs.

ZAKELIJKE INFO

SOCIALE MEDIA

Facebook