Verzekeringen en aansprakelijkheidOndernemingEnBouw

Bouw

Bouwen en verbouwen is een complex proces, gaande van de overeenkomsten die moeten afgesloten worden met architect en aannemers tot de oplevering en ingebruikname. Helaas is de kans reëel dat er discussies rijzen i.v.m. de uitvoering van de contracten, met de (gebrekkige) uitvoering van de werken, met buren… Dewael - Van Doren verstrekt adviezen, begeleidt onderhandelingen bij het zoeken naar oplossingen en verleent bijstand in het kader van gerechtelijke procedures en expertises.

Waarvoor kan u onder meer bij ons terecht?

- Bouwgeschillen
- Bouwgebreken en aansprakelijkheids-en verzekeringsdiscussies
- Aansprakelijkheid van de architect en/of aannemer
- Mede-eigendom en appartementsrecht
- (Handels)huur
- Burenhinder
- Zakenrecht (vruchtgebruik, erfpacht, opstal)
- Nazicht en advies van overeenkomsten inzake vastgoed

ZAKELIJKE INFO

SOCIALE MEDIA

Facebook