Verzekeringen en aansprakelijkheidOndernemingenBouw

Ondernemingen

Onze advocaten zorgen dat ondernemers en vrije beroepers juridisch maximaal beschermd worden. U kan rekenen op heldere en praktische adviezen en een professionele begeleiding bij commerciële geschillen en geschillen inzake handelshuur. Welke samenwerkingsvorm sluit het best aan bij uw noden? Hoe pakt u de koop of de verkoop van een onderneming aan? En wat als u in een juridisch conflict bent beland? Onze advocaten bieden u de juiste antwoorden.

Waarvoor kan u onder meer bij ons terecht?

- Bijstand en advies bij de opstart of beëindiging van een samenwerkingsverband
- Samenwerkingsovereenkomsten tussen vrije beroepers (onder meer artsen, advocaten, boekhouders)
- Nazicht en onderhandelen van commerciële overeenkomsten
- Opstellen of nazicht van algemene voorwaarden
- Invorderingen en incasso
- Bijstand en advies bij commerciële geschillen
- (Handels)huur
- Opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten
- Overnames en herstructureringen
- Geschillen en conflicten tussen aandeelhouders en/of bestuurders
- Aansprakelijkheid van bestuurders

ZAKELIJKE INFO

SOCIALE MEDIA

Facebook